พชร สุธาพจน์ “ธุรกิจส่วนตัว”

ทำให้พบเห็นสถานที่ถ่ายภาพ มุมมองใหม่ๆ และเก็บภาพสวยๆ ได้เยอะ ตากล้องถ่ายภาพได้แสงสวยงามครับ