รตี จักรเมธากุล “พนักงานบริษัท”

ออกนอกประเทศครั้งแรก All Imprezz ช่วยสร้าง Frist Impression จริงๆ Straff ดี ลูกทัวร์น่ารัก สถานที่สวย ภาพสวย รอคิวทริปหน้ากับ All Impress แล้วนะคะ