อัศวเรศ บุญชาญ “พนักงานบริษัท”

ประทับใจมากค่ะ ตั้งแต่ประสานงานกันทางโทรศัพท์จนจบทริป ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูล การบริการและการดูแลตลอดทั้งทริป ที่สำคัญ “ถ่ายรูปสวยมากๆ ค่ะ”