𝐂𝐫𝐨𝐚𝐭𝐢𝐚 – 𝐕𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞 (𝐀𝐳𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐢𝐬𝐞)

159,500฿

ค่าใช้จ่าย : 159,500  บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ร่วมเดินทาง : 12-13 ท่าน + 2 Staff
ออกเดินทางเมื่อผู้ร่วมทริปครบ 10 ท่าน

ชำระมัดจำ : 40,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และส่งหน้า passport

เนื่องจากเป็นการเดินทางกรุ๊ปขนาดเล็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว ยกเว้นกรณีที่เดินทางท่านเดียวและไม่สามารถจัดหาคู่นอนได้

พักเดี่ยวชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม : 59,000 บาท

Download โปรแกรมทัวร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @allimprezz
𝐂𝐫𝐨𝐚𝐭𝐢𝐚 – 𝐕𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞 (𝐀𝐳𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐢𝐬𝐞)